ی شاقت در روتور، این زمان برای رسیدن به پارامترهای نامی توربین است.
3- با وصل کلید تحریک ، سیستم تحریک برق دار میشود و با وصل کلید سیستم تنظیم ولتاژ ، از محلی که تغذیه سیستم تحریک پیش بینی شده ، ولتاژ ژنراتور به اندازه های تنظیم شده میرسد. ولتاژ تحریک بطور نرمال نباید تا 98 درصد سرعت اسمی یا بالاتر از آن برسد.
4- دراین زمان ژنراتور با سیستم خارجی سنکرون میشود، و با عمل کردن سیگنال اصلی ولتاژ ژنراتور تنظیم میشود. وقتی واحد درحال سنکرون شدن است ولتاژ ژنراتور با ولتاژ سیستم باید منطبق و یکسان شود با تولرانس +/-5 و بهنگام بستن کلید زاویه اختلاف فاز نباید از ده درجه الکتریکی فراتر رود.
5- اگرماشین، تنها ماشین بهره برداری روی یک سیستم است، ژنراتور را با سیستم سنکرون کنید یا بارهای روی ژنراتور را اتصال دهید. هنگامیکه ژنراتور با سیستم شبکه سنکردن میشود، برای حداقل نمودن کارکرد ژنراتور، باید نکاتی مورد توجه قرار گیرد مثل صحیح منطبق کردن (مچ کردن) ولتاژ سیستمها ، فرکانس و اختلاف فاز با یکدیگر، بطوریکه اختلاف ولتاژ شبکه و ژنراتور، اختلاف زاویه فاز ژنراتور و شبکه واختلاف فرکانس ژنراتور و شبکه ،‌حداقل اختلاف را با هم داشته باشند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

6- تنظیم سیستم کنترل توربین جهت تنظیم دور و برای تغییر بار و قطع بار امری بسیار ضروری است. با تنظیم و تغییر ولتاژ ژنراتور میتوان بار راکتیو? موردنظر را بدست آورد.
دستورالعملهای سنکرون شدن
اختلاف ولتاژ ژنراتور با شبکه 5% ?
اختلاف فاز زاویه ژنراتور با شبکه(الکتریکی) 10 ?? el. ?
اختلاف فرکانس ژنراتور با شبکه 0.5 % ?
بهره برداری به هنگام پارالل :
در بهره برداری به هنگام پارالل ، بار اکتیو توسط گاورنر تعیین میگردد. تحریک هیچ تاثیری بر بار اکتیو ندارد و فقط شرایط بار راکتیو ژنراتور را ، تعیین میکند.
تغییر در بار راکتیو:
قابلیت واحد توربورژنراتور برای دنبال کردن تغییراتی در بار اکتیو، که توسط مصرف کننده یا شبکه ایجاد میشود، فقط به سرعت تنظیم توربین و کنترل تجهیزاتش بستگی دارد.
بهره برداری با شبکه ایزوله: بار ماشین توسط مصرف کننده، مستقیما” ‌مصرف میگردد. فرکانس بوسیله گاورنر توربین کنترل میگردد.
تریپ یا قطع مدار:
مثل راه اندازی ماشین، تریپ ماشین هم به احتیاجات توربین بستگی دارد. غالبا” راه اندازی، بارگیری، بی بار کردن و تریپ مدار به معنای افزایش نیروی کشش و انبساط در سیم پیچها و قسمتهای دوار است که این بر عمر موردانتظار ما از ماشین اثر میگذارد.
تریپ نرمال:
1- بار روی واحد را ، بوسیله کنترل توربین، یا با قطع بار توسط یک ماشین کاهش دهید.
2- وقتی بار کم شد یا نزدیک به صفر رسید، سیستم تحریک را قطع کنید. میدان سیم پیچ مداری را که بطور اتومات بسته شده، تخلیه مینماید.
تنظیم ولتاژ بصورت اتوماتیک : روش نرمال بهره برداری است. تنظیم ولتاژ باید در شرایطی انجام شود که از یک طرف، پایداری مناسبی حاصل گردد و از طرفی دیگر، لازم نباشد که توربوژنراتور بطور مداوم با ازدیاد بار تنظیم شود،‌ برای ولتاژ ژنراتور،‌ محدوده تنظیمی طراحی شده تا حدود ولتاژ مجاز را به فراخورد بهره برداری های مداوم تنظیم کند.
تنظیم ولتاژ به صورت دستی:
اگر تنظیم کننده های اتوماتیک ایراد پیدا کنند، یا روی ژنراتور تست انجام گیرد، بهره برداری سیستم تحریک بصورت دستی ، بعنوان بهره برداری اضطراری انجام میگیرد. باید توجه کرد که در بهره برداری
بصورت دستی به منظور صورت گرفتن هر تغییری در بار دیموند و ولتاژ ، سیستم تحریک باید بصورت دستی کنترل شود
.بهره برداری در فرکانس بالا: وقتی تغییری در بهره برداری در شبکه های ایزوله صورت میگیرد یاتغییرات زیادی در بار بوجود می آید، باید دقت کرد که فرکانس و سرعت افزایش زیاد پیدا نکنند.
بهره برداری در فرکانس پائین :
بطور نرمال یا نتیجه ازدیاد بار است یا اخلال در شبکه بهره برداری با تنظیم کننده دستی ولتاژ ، تا زمانی که به حدود عملکرد رله نرسیده باشد، خطر افزایش زیاد ولت ها در محدوده هرتز را نشان میدهد. این کار ممکن است باعث اشباع زیاد جریانهای مغناطیسی در توربوژنراتور شود و همه ترانسفورماتورهای متصل شده با افزایش درجه حرارت هسته مواجه میشوند و امکان سوختن هسته ها میباشد.
خروج از حالت سنکرون(جدا شدن ژنراتور از شبکه)
هنگامی که ژنراتور به شبکه الکتریکی متصل میگردد و قدرت خروجی را انتقال میدهد، و بدنبال مشکلاتی که در شبکه یا در واحد پیش می آید، ممکن است سینکرونیزه جدا شود. این جدی ترین وضعیت غیرنرمال است که ممکن است اتفاق بیافتند تا جایی که کل مدار شامل توربین ، ژنراتور،‌ فونداسیون و واحدهای
الکتریکی در معرض آسیب فراوانی قرار میگیرند. جریانات قوی در سیم پیچهای آرمیچر بوجود می آید که باعث کششهای حرارتی، مکانیکی و الکترومغناطیسی میگردد و روتور و گشتاور بوجود آمده در روتور چندین بار بیشتر از گشتاور بار نامی می باشد.بنابراین جهت جلوگیری از خسارات وارده به ژنراتور ، حفاظتهای الکتریکی برای تریپ به موقع ژنراتور طراحی شده است. چنانچه ژنراتور بدلایل بالا از مدار خارج شود باید بوسیله پرسنل متخصـّـــص بدقّت چک و کنترل شود و بعد از اینکه بازدیدهای لازم و تعمیرات بعمل آمد، دوباره را اندازی شود.
قطع میدان تحریک:
قطع میدان تحریک در زمانی که ژنراتور به شبکه متصل است باعث افزایش درجه حرارت خصوصا در روتور می گردد. شرایط غیر زمانی که پیش می آید شدیدا بستگی به بار اکتیومی دارد که ژنراتور قبل از قطع میدان تحریک در حال انتقال و تولید آن بود. این شرایط غیر نرمال همچنین بستگی به فرکانس لغزشی و وضعیت سیم پیچ تحریک (باز یا اتصال کوتاه بودن مدار) دارد.
وقتی میدان تحریک قطع شد رفتار ژنراتور به عنوان یک ماشین اسنکرون در رتور به عنوان یک قطع از ماشین می باشد تاثیرات چنین بهره برداری نتیجه ولتاژ القاء شده و جریانات در حال عبور از روتور می باشد. ظرفیت بارراکتیوناشی از قطع میدان تحریک ممکن است باعث بوجود آمدن شرایط ناپایداری در بهره برداری از ژنراتور بشود. (بهره برداری زیر تحریک). بنابر این در مواقع قطع میدان تحریک ژنراتور باید سریعا از شبکه جدا شود.
تریپ همزمان
وقتی والو توربین بسته می شود کلید ژنراتور باز می شود و همزمان میدان تحریک برداشته می‌شود. این نوع تریپ برای حفاظت سریع از ژنراتور در مقابل خطاهای داخلی ژنراتور می باشد.
تریپ ژنراتور
وفتی ژنراتور تریپ می کند کلید واحد باز می شود و تحریک بطور همزمان برداشته می شود اما توربین به دور خود در نزدیک سرعت اسمی ادامه می دهد. این تریپ زمانی امکان پذیر است که نگه داشتن توربین در حالت دور اسمی زیان آور نباشد و حفاظت های مورد نیاز برای توربین فراهم گردد.
با توجه به این تریپ اگر علت تریپ در مدت کوناهی مشخص گردد و حل شود ،ژنراتور می تواند در مدت کوتاهی دو باره سنکرون شود. به هر حال تریپ ننمودن توربین جهت سریع متصل شدن مجدد ژنراتور به شبکهدارای مزیت می باشد، مگر اینکه افزایش دور باعث تریپ توربین گردد.
تریپ کلید اصلی ژنراتور
در شرایطی که فقط کلیه ژنراتور قطع شود و در صورتی که مصارف داخلی از منبع دیگری تغذیه نشوند دور مصارف داخلی می تواند به وسیله ژنراتور تغذیه شود چنانچه بتوان مصارف داخلی را از منبع دیگری تغذیه نمود پیشنهاد می شود در این شرایط ژنراتور را تریپ دهید.
تریپ ترتیبی
در این روش توربین را تریپ می دهید. به وسیله حفاظت معکوس شدن قدرت کلید ژنراتور باز می شود و در نتیجه منجر به تریپ جریان تحریک می شود. تریپ به شیوه ذکر شده (توسط حفاظت معکوس شدن جریان) ترجیحا با در نظر گرفتن تاخیر زمانی قابل قبول اجراء گردد که در این صورت خطری برای ژنراتور ندارد.
تریپ دستی
در تریپ دستی ترتیب تریپ به همان شیوه تریپ ترتیبی است که در بالا ذکر شد با این تفاوت که تریپ توربین توسط اپراتور به صورت دستی انجام می شود.
برگشت دستی و تریپ
توسط سیستم کنترل توربین قدرت خروجی توربین به سطح پایین تر یا نزدیک به صفر کاهش می یابد و در صورت نیاز تریپ ترتیبی یا تریپ دستی انجام می گیرد.
همچنین پیشنهاد می گردد که برای هر تریپ آلارم در نظر گرفته شود.
برگشت اتومات
اگر برگشت اتوماتیک در سیستم منطقی کنترل واحد در نظر گرفته شده باشد توسط آن با کنترل توربین بار بطور اتوماتیک کاهش پیدا می کند.
برگشت دستی
بار اکتیو توسط اپراتور به صورت دستی کم می شود. اگر شرایط غیر نرمال یا اشتباهی که مربوط به بار است پیش بیاید مثل افزایش درجه حرارت ژنراتور برگشت دستی سودمند خواهد بود و نیازی نیست که فورا تریپ داده شود.
حفاظت های ژنراتور
کارخانه سازنده پیشنهاد می کند که ژنراتور در برابر خطاهای ذیل حفاظت شود:
الف)خطاهای الکتریکی1- افزایش جریان استاتور.2- اتصال زمین سیم پیچ استاتور به زمین.3- اتصال فاز به فاز سیم پیچ استاتور.4- افزایش درجه حرارت سیم پیچ تحریک.5- اتصال سیم پیچ تحریک به زمین و 6 – قطع میدان تحریک.
ب)خطاهای مکانیکی
1- افزایش لرزش 2- خطای سنکرونیزه3- افزایش درجه حرارت موضعی
ج)خطاهای سیسستم با شبکه
1- جریان نامتقارن استاتور (آرمیچر)2- خروج از سنکرونیزه
پلاک مشخصات ژنراتور
نوع ژنراتورTY 10546کارخانه سازندهANSALDOتوان اسمی (درجه حرارت هوای خنک کننده در °40 سانتیگراد در سطح دریا)200 MVAولتاژ اسمی15.750 KVضریب