رمال غیر تیمار کمتر است.
1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
در کلیه مقالات مطالعه شده اثر چای سبز بر روی فعالیت آنزیم مورد بررسی قرار گرفته است در صورتی که قصد این پژوهش مطالعه اثر عصاره ی آبی و متانولی چای سبز بر بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی به روش Real time PCR در موش چاق و نرمال است.
فصل دوم: مروری بر مطالعات گذشته
2-1-آمیلاز:
آمیلاز آنزیمی است که باعث تجزیه نشاسته به قند می باشد. آمیلاز موجود در بزاق انسان اولین فرآیند شیمیایی هضم را آغاز میکند. غذاهایی که حاوی مقادیر بالایی نشاسته اما قند بسیار کم هستند مانند برنج و سیب زمینی، هنگام جویده شدن در دهان، کمی طعم شیرین دارند زیرا آمیلاز در دهان نشاسته را به قند تبدیل می کند. همچنین آمیلاز موجود در پانکراس باعث می شود نشاسته موجود در رژیم غذایی به دی ساکارید ها و تری ساکاریدهای هیدرولیز شوند که توسط آنزیم های دیگر برای تامین انرژی بدن به گلوکز تبدیل می شود. گیاهان و برخی از باکتری ها نیز آمیلاز تولید می کنند (26).
2-1-1- تاریخچه:
لاچس در سال 1831، هیدرولیز نشاسته به آمیلاز را در بزاق به علت وجود آنزیمی در بزاق به نام ptyalin یا ماده تخمیری بزاق شرح داد (38). پایان و پرسوز شیمیدانان فرانسه در سال 1833 مجموعه آمیلاز را از جوانه جو جدا کردند و آن را “دیاستاز” نامیدند(53) و در سال 1862، جکولوویتچ آمیلاز پانکراس را شناسایی کرد (14).
2-1-2- آمیلاز در تکامل دستگاه گوارش انسان:
کربوهیدرات ها منبع غذایی غنی انرژی هستند. آمیلاز یک نقش کلیدی در تکامل دستگاه گوارش انسان داشته است چرا که امکان استفاده از یک جایگزین برای میوه و پروتئین را به انسان داده است. کپی برداری از ژن آمیلاز پانکراس به طور مستقل در انسان و جوندگان توسعه یافته است، که اهمیت بالای این آنزیم را نشان می دهد. سطح آمیلاز بزاقی که در تبار انسان یافت می شوند، شش تا هشت برابر بیشتر از شامپانزه است، که عمدتا میوه خوارند ونسبت به انسان کمتر مواد نشاسته ای مصرف می کنند(72).
2-1-3- کارکردهای آمیلاز :
آمیلاز موجب شکستن قندهای پیچیده از قبیل نشاسته موجود در آرد به قندهای ساده می شود. مخمر ها سپس بر روی این قندهای ساده واکنش انجام می دهند و آن را به الکل و CO2 تبدیل می کنند. این محصولات باعث افزایش عطر و طعم نان نسبت به برنج می شوند. در حالی که آمیلاز به طور طبیعی در سلول های مخمر یافت می شود، زمانی طول می کشد تا مخمر به میزان کافی از این آنزیم برای شکستن مقادیر قابل توجهی از نشاسته در نان ، تولید کند. یکی ازدلایل برای استفاده خمیر ترش در پخت نان همین موضوع است. درتکنیک های مدرن تولید نان از آمیلاز (که اغلب به صورت جو مالت شده است) به عنوان بهبود دهنده نان استفاده می کنند، تا فرآیند پخت نان برای استفاده تجاری سریع تر و عملی تر شود(44).
زمانی که آمیلاز به عنوان یک افزودنی غذایی استفاده می شود،) آمیلاز شماره (E1100، ممکن است از لوزالمعده خوکی یا قارچ مشتق شده باشد. آمیلاز باکتریایی 1 نیز درپودر لباس شویی و مواد شوینده ماشین ظرفشویی برای انحلال نشاسته از پارچه و ظروف استفاده می شود.
کارگران کارخانه که با آمیلاز برای هر یک از کاربردهای فوق کار می کنند، در معرض افزایش خطر ابتلا به آسم شغلی هستند. 5 تا 9 درصد نانوا ها تست پوستی مثبت درمورد آمیلاز دارند ، و یک سوم تا یک چهارم مشکلات تنفسی نانواها به خاطر حساسیت به آمیلاز است (43).
یکی از مهار کننده های آلفا آمیلاز به نام فاسئولامین2، به عنوان یک کمک کننده بالقوه در رژیم غذایی یافت شده است (69).
آمیلاز سرم خون ممکن است برای مقاصد تشخیص طبی اندازه گیری شود. غلظت طبیعی آن در محدوده (U/L101-21) است. وجود آمیلاز بالاتر از غلظت نرمال ممکن است منعکس کننده بیماری هایی نظیر التهاب حاد پانکراس (اگرهمزمان با لیپاز باشد مشخص تر است)(18)، زخم معده حاد، کیست تخمدان، انسداد روده کوچک و اوریون باشد. آمیلاز ممکن است در سایر مایعات بدن، از جمله ادرار و مایع صفاقی اندازه گیری شود(9).
در زیست شناسی مولکولی، حضور آمیلاز می تواند به عنوان یک روش کمکی دیگری برای انتخاب یکپارچه سازی موفق از سازه گزارشگر علاوه بر مقاومت به آنتی بیوتیک استفاده شود مناطق همولوگ از ژن ساختاری آمیلاز به عنوان ژن گزارشگر عمل می نمایند ،در صورت موفق بودن ادغام ژن مورد نظر ؛ ژن آلفا آمیلاز تخریب شده و از تجزیه نشاسته جلوگیری می شود که این امر به راحتی از طریق رنگ آمیزی ید قابل تشخیص است(9).
آمیلاز در بدن انسان در بزاق، آنزیمهای لوزالمعده و روده باریک یافت می شود. این آنزیم باعث تجزیه زنجیره های پلی ساکارید مانند نشاسته به اجزای کوچکتر و دی ساکاریدهایی مانند مالتوز می شود و نقش مهمی در هضم کربوهیدراتها دارد.سایر بافتها نیز تا حدودی فعالیت آمیلازی دارند که در این باره می توان به اندام هایی چون تخمدان ها ، روده کوچک و بزرگ و عضلات مخطط اشاره کرد(9).
آلفا آمیلاز موجود در بزاق کمی از نشاسته را تجزیه می کند چون مدت توقف غذا در دهان ناچیز است ولی قسمت عمده فعالیت این آنزیم مربوط به آمیلاز پانکراس است. آمیلاز به طورطبیعی از سلول های آسینار پانکراس به مجرای پانکراس وسپس دوازدهه ترشح می گردد و در روده به تجزیه نشاسته کمک می کند (9).
هضم نشاسته طی مراحل مختلفی در انسان انجام می شود. در ابتدا آلفاآمیلازهای بزاقی یک هضم جزئی انجام می دهند، که سبب شکستن نشاسته پلی مریک به الیگومرهای کوچکتر می شود. به محض اینکه این نشاسته کمی هضم شده به روده می رسد، توسط آلفاآمیلاز پانکراسی بطور گسترده ای به الیگوساکاریدهای کوچکتر هضم شده، به درون لومن ترشح می شود. مخلوط حاصل، از الیگوساکاریدها حاوی مالتوز، مالتوتریوز و تعدادی الیگو- گلوکانهای آلفا 1به4 و آلفا 1به6 می باشد. سپس این مخلوط از خلال لایه موکوسی به غشای پوشیده از میکروویلی سلولهای روده می رسد. در این نقطه تعدادی از آلفاگلوکوزیدازها تجزیه بیشتر این الیگوساکاریدها را تا به دست آمدن گلوکوز انجام خواهند داد. سپس این گلوکوز جذب شده، با یک سیستم انتقالی خاص وارد جریان خون می شود(61).
2-1-4- ساختار آمیلاز:
آمیلازها ساختاری پروتئینی دارند و به سه زیر گروه آلفا آمیلاز (?-Amylase) ، بتا آمیلاز (?-Amylase) و گاما آمیلاز (?-Amylase) تقسیم بندی می شوند. عمل هیدرولیز آلفا آمیلاز مرتب نبوده و در قسمت های مختلف زنجیره اثر می کند و بتا آمیلاز زنجیره های پلی ساکاریدی مانند نشاسته و گلیکوژن را از قسمت انتهایی احیا کننده ی آنها هیدرولیز می کند و هربار یک مولکول مالتوز به وجود می آورد و
گاما آمیلاز هم در واقع شبیه آلفا آمیلاز است ولی از نوع لیزوزمی آن که تفاوت اصلی آن با دو نوع دیگر آمیلاز کارآمدی آن در محیط های اسیدی است. دو ایزوآنزیم عمده آمیلاز مربوط به پانکراس (p) وغدد بزاقی (s) است. pH مطلوب برای این آنزیم حدود ? می باشد .یون های کلر، برم و نیترات آن را فعال وسیترات و اگزالات آن را مهار می کنند. در واقع آنزیم آمیلاز نشاسته رااز محل پیوندهای 1به4 هیدرولیز می کند. آن را به مالتوز تبدیل می کند(9).
2-1-5- اندازه گیری سطح خونی:
سطح خونی این آنزیم در آسیب سلولهای پانکراس در بیماری پانکراتیت و سایر بیماری های پانکراس مانند انسداد مجاری پانکراس در خون افزایش می یابد. بنابراین در موارد وجود علائم مربوط به بیماریهای پانکراس مانند درد شدید شکمی، تب، کاهش اشتها و استفراغ این تست درخواست می شود(9).
آسیب سلول های آسینار پانکراس ، التهاب یا انسداد در مجاری پانکراس یا مجرای صفراوی سبب برگشت آمیلاز به داخل بافت پانکراس می شود. سپس آمیلاز از طریق وریدچه ها وعروق لنفاوی جذب خون می گردد و سبب افزایش سطح آمیلاز در خون می شود. کلیه به سرعت آمیلاز را تصفیه می کند و در نتیجه سطح آمیلاز در ادار افزایش می یابد. سطح افزایش یافته ی آمیلاز در خون هیپرآمیلازی نامیده می شود. برای مثال در پانکراتیت حاد، مقدار آمیلاز سرم در مدت ??-? ساعت شروع به افزایش می کند در مدت ??-?? ساعت به اوج می رسد و در عرض ?-? روز به علت تصفیه آن توسط کلیه ها به وضعیت طبیعی می گردد. در واقع سطح آمیلاز سرم ?-? روز بعد از بهبود مرحله ی حاد بیماری به حد طبیعی برمی گردد اما در سطح آمیلاز ادرار ?-? روز پس آغاز بیماری بالا باقی می ماند این امر به تشخیص پانکراتیت پس از بازگشت سطح سرمی آن به حالت طبیعی کمک می کند. آزمون آمیلاز ادرار و سرم هر دو آزمون های حساسی هستند اما برای اختلالات پانکراس اختصاصی نیستند، سایر بیماری های غیر پانکراسی هم می توانند سطح آمیلاز را در سرم وادرار بالا ببرند. برای مثال در التهاب حاد غدد پاروتید مانند اوریون و نیز در انفارکتوس کلیه، بارداری خارج رحمی، انسداد روده، ایسکمی مزانتر و اختلالات وخیم روده ای هم مقدار آمیلاز افزایش می یابد پس باید علاوه بر آن آزمون ها به علایم بیماری هم توجه ویژه داشت(9).
در افراد مبتلا به موکوویسیدوز که یک بیماری مادر زادی پانکراس است سطوح آمیلاز سرم کاهش می یابد.افزایش آمیلاز خون به همراه کاهش یا نرمال بودن آمیلاز ادرار می تواند مطرح کننده اختلال در عملکرد کلیه و یا حضور ماکروآمیلاز (آمیلاز باند شده به پروتئینهای خون) در خون باشد که این وضعیت آخر نمی تواند مطرح کننده بیماری خاص باشد(9).
در پانکراتیت حاد معمولاً افزایش آمیلاز ، همسو با افزایش آنزیم دیگری به نام لیپاز می باشد و اغلب در تشخیص این بیماری اندازه گیری هر دو آنزیم با یکدیگر در خواست می شود ولی در پانکراتیت مزمن که معمولاً به دلیل الکلیسم و یا ناهنجاری ها