تنگ نفس، زیاد شدن ادرار و تشنج تظاهر می نماید (طالبی جهرمی، 1386).
اثرات حاد: سمیت گوارشی از متوسط تا زیاد است، بطوریکه LD50=22 mg/kgبرای راتها می باشد. در غلظت های بالا سبب آسیب زیاد و مرگ می شود. اگر وارد ریه ها شود علاوه بر حشره کش ، حلالهای موجود در آن موجبات صدمه به ریه ها را فراهم می آورد. LD50=2000mg/kg از را تماس (پوست) می باشد و در صورت تکرار تماس ایجاد آلرژی می نماید. سمیت تنفسی متوسط ولی تماس زیاد با اسپری ها ممکنست زیان آور باشد.بخار و تنفس حلال های آن ایجاد سر درد ، سرگیجه و خواب می شود. LC50=2600-3600mg/m3 برای راتهااز راه تنفس در مدت 4 ساعت می باشد (طالبی جهرمی، 1386).
اثرات مزمن: اثرات سرطانزائی آن در طولانی مدت به اثبات نرسیده است مطالعه بر روی راتها و خرگوشها بیانگر این است که این حشره کش نمی تواند سبب تولد جنین های معیوب و مداخله در باروری تغییرات ژنتیکی شود (طالبی جهرمی، 1386).
3-3- اثرات بهداشتی سموم فسفره
3-3-1- اثرات حاد

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اثرات حاد ممکنست بصورت تصادفی، شغلی، آگاهانه، از روی عمد و یا اثرات ثانویه برسیستم عمومی بدن یا اثر بر روی نقاط خاصی از بدن نظیر پوست و چشم باشد. غیر از اثرات سمی آفت کشها در محیط، اثر عمومی آنها بر روی کارگران ، اغلب از طریق تماس است که در اثر آلوده بودن لباس ها و عدم رعایت نکات ایمنی بوجود می آید. دومین اثر حاد آفت کشها در کارگران، تنفس این سموم و گازهای مربوطه است و سومین عامل گوارش بوده که عمده ترین راه اثر چه بصورت نصادفی و غیرتصادفی(شغلی، عمدی) است (Cox, 1996).
3-3-2- اثرات تصادفی
در حدود4-5 % کل مسمومیت ها را مسمومیت تصادفی با آفت کشها تشکیل می دهد که این نسبت در کشورهای پیشرفته بیش از کشورهای درحال توسعه است. داروها و سموم خانگی نیز باید در این مجموعه جای داده شوند البته باید بخاطر داشت مواد شیمیائی خانگی بیش از سایر آفت کشها بر روی انسانهای اثر می گذارند. بیشتر افرادی که تحت تاثیر اثرات حاد آفت کشها قرار می گیرند کودکان کمتر از 5 سال می باشند. با توجه به سمیت بسیار بالای تعدادی از آفت کشها حتی خوردن مقدار بسیار کمی از آن و یا تماس پوستی با محصولات غلیظ می توانند باعث یک مسمومیت حاد شود(Cox, 1996).
بعضی از شرایطی که موجب بروز مسمومیت های غیر شغلی و بطور تصادفی می شوند عبارتنداز:
– آفت کشهائی که در قفسه بدون حفاظ و قفل نگهداری می شود و در دسترس کودکان است.
– استفاده از سموم کشاورزی در موارد خانگی خصوصا هنگامی که بدن در تماس با آفت کشها قرار می گیرد و یا استنشاق مواد حشره کش بمدت طولانی صورت پذیرد.
– استفاده از ظروف خالی آفت کشها بمنظور نگهداری و انتقال آب آشامیدنی.
– نگهداری آفت کشها درمجاورت انبار مواد غذائی.
– حمل و نقل همزمان مواد غذائی و آفت کشها در یک محل.
3-3-3- اثرات شغلی
در حدود 60-70 % از موارد مسمومیت حاد بدون قصد قبلی ، از طریق آلودگی های شغلی ایجاد می شود که در کشورهای پیشرفته افراد دست اندرکار در معرض آلودگی بیشتری می باشند، از جمله زمانی که جهت مبارزه با آفات در کشاورزی از آفت کشها استفاده می شود. افرادی که در معرض آلودگی قرار می گیرند شامل کشاورزان و خانوادهایشان و کارگران سمپاش می باشد. آلودگی شغلی در مورد کارگران کارخانجات تولید کننده آفت کشها نیز وجود دارد. همچنین باقیمانده آفت کشهائی که بر روی گیاهان بکار بردند ممکنست در کارگران بخش کشاورزی هنگام چیدن میوه ها و حمل محصولات کشاورزی ایجاد آلودگی نماید.
موارد زیر نشانگر تعدادی از آلودگیهای اولیه شغلی می باشد:
– کارگران کارخانجات تولید آفت کش
– سازندگان آفت کش
– فروشندگان آفت کش
– کارگران بخش حمل و نقل
– مخلوط کنندگان آفت کشها در زمان سمپاشی
– کارگران سمپاش