رت اسمی0.8فرکانس اسمی50 HZمحدوده تغییرات ولتاژ+/-5%محدوده تغییرات فرکانس+/-2%حداکثر تغییرات ولتاژ بر فرکانس 1.05 p.u.جریان اسمی7331Aتعداد قطب ها2سرعت اسمی/افزایش دور (تست برای دو دقیقه)3000/3600 rpmتعداد فاز/اتصال فاز3 فاز/ستارهاستانداردهای مرجعIEC نوع سیستم تحریکجریان تحریک در بار اسمی1417 Aولتاژ تحریک در بار اسمی (در 105 درجه سانتیگراد)296 Vکلاس عایقی استاتور/سیم پیچ روتورF/Fسیستم خنک کننده استاتور/سیم پیچ روتورمستقیم/غیرمستقیمدرجه حرارت خنک کننده اولیه40 °Cافزایش درجه حرارت سیم پیچ استاتور 80 °Cافزایش درجه حرارت سیم پیچ روتور65 °Cنسبت اتصال 0.47درجه حفاظت بر طبق IP 54کد سیستم خنک کننده IC 8A1W7وزن کامل ژنراتور224 tراندمان ژنراتور
راندمان در بار اسمی و ضریب قدرت اسمی98.54%راندمان در 75% بار اسمی در ضریب قدرت اسمی98.36%راندمان در 50% بار اسمی در ضریب قدرت اسمی97.88%راندمان در 25% بار اسمی در ضریب قدرت اسمی96.25%
شکل (1-1) -ژنراتور

بخش دوم
سیستم تحریک
سیستم تحریک دستگاهی است که جریان تحریک را به ماشین سنگرون ارسال می‏دارد و از مجموعه تغذیه‏کننده‏ها (فیدرها)، تنظیم کننده‏ها، کنترل‏ها و دستگاههای حفاظت تشکیل شده است. سیستم، ثابت نامیده می‏شود زیرا اجزای یکسوساز نیمه‏هادی آن در تقابل با اصول سیستم‏های تحریک‏ دوار (چرخشی) باشد سیستم تحریک از دو قسمت عملاً مجزا تشکیل شده است.
.
(شکل 1-1)- سیستم تحریک از دو قسمت عملاً مجزا تشکیل شده است.

الف) بخش قدرت که جریان تحریک رابه سیم پیچهای رتور میرساند ب)بخش کنترل که تنظیم مقادیر الکتریکی مهم را تضمین می‏کند.
مهمترین مزیت سیستم‏های تحریک ثابت در مقایسه با سیستم‏های تحریک چرخشی (دوار) در نکات ذیل خلاصه شده است:
1- برحسب کارایی، میزان قدرت داده شده یا جذب شده 98% بیشتر است.
2- مشکلات مربوط به تعیرات کمتر است، کاهش قابل توجهی در ساعات توقف ناشی از تعمیرات بوجود می‏آید زیرا اساساً هیچ قسمت مکانیکی در حرکت نمی‏باشد.
3- پایداری سیستم بیشتر است: با داشتن نوع ثابتی از زمان متوسط بین خرابی‏ها
4- تعداد توقفات ناشی از خرابی‏ها، بطور قابل ملاحظه‏أی کاهش می‏یابد.