دروسازی بتوانند با توجه به نوع و ساختار سوخت نسبت به طراحی موتورها اقدام نمایند. استانداردی که در سال 2001 توسط ASTM اعلام شده است، در جدول (2-4) نشان داده شده است. وجود استاندارد‌های بیودیزل از تولید بیودیزل‌های بی‌کیفیت جلوگیری نمود و شرکت‌ها را به افزایش کیفیت بیودیزل تشویق نمود و در عین حال موتورهای یورو 3 تولید شدند که قطعات لاستیکی و پلاستیکی آنها در مقابل بیودیزل مقاوم هستند.
استاندارد ASTM D6751 برای بیودیزل B100
یکا محدودیت روش بکار رفته توسط ASTM خاصیت مینیمم 130 D93 نقطه اشتعال درصد حجمی ماکزیمم 050/0 D2709 آب و رسوبات Mm2/sec 6-9/1 D445 ویسکوزیته جنبشی(در 40 درجه سلسیوس) درصد جرمی ماکزیمم 020/0 D874 خاکستر سولفاته درصد جرمی ماکزیمم 05/0 D5453 سولفور مینیمم 47 D613 ستان گزارش شده D2500 نقطه ابری شدن درصد جرمی ماکزیمم 050/0 D4530 کربن پس مانده Mg KOH/gm ماکزیمم 80/0 D664 عدد اسیدی درصد جرمی ماکزیمم 020/0 D6584 گلیسرین آزاد درصد جرمی ماکزیمم 240/0 D6584 کل گلیسرین درصد جرمی ماکزیمم 001/0 D4951 مواد فسفری ماکزیمم 360 D1160 دمای تقطیر(در شرایط جو)
معایب و مزایای بیودیزل
معایب
پایداری آن در مقابل اکسیداسیون کم است.
احتراق بیودیزل منجر به افزایش انتشار اکسید‌های نیتروژن می‌گردد.
استفاده از برخی از ترکیبات بیودیزل در هوای سرد گاهی منجر به بروز مشکلاتی در موتور می‌گردد.
بیودیزل به علت چگالی کم ذراتش معلق است.
مزایا
مضررات بیودیزل به لایه ی ازن نسبت به بقیه ی سوخت‌ها 50 % کمتر است. در سوخت‌های بیودیزل ذرات گوگرد که باعث باران اسیدی می‌شود تقریبا یافت نمی‌شود.
تجزیه پذیری بیشترآن، باعث کاهش انتشار آلاینده‌های اکسید گوگرد و منواکسید کربن و ذرات معلق، کاهش بو، دوده و ایمنی بیشتر به هنگام استفاده و افزایش روانکاری موتور می شود.
همچنین بیودیزل بر روی موجودات دریایی هیچگونه اثر منفی ندارد در حالی که 1 لیتر بنزین خالص باعث آلوده شدن 1000000 لیتر آب خوردنی می‌شود
این روغن به علت داشتن اسانس گیاهی طول عمر موتور را 2 برابر می‌کند.