پایان نامه ها

پایان نامه درباره قیمت تمام شده، آبگرمکن خورشیدی، انرژی خورشیدی، تحلیل اطلاعات

دسامبر 24, 2018

——————————————-
58
2-2-4-2- آشنایی با نیروگاه خورشیدی حرارتی یزد————————————————

58
2-3 – روشهای قیمت گذاری—————————————————–

58
قیمت گذاری به روش هزینه تمام شده (قیمت حسابداری) ————————————————

58
قیمت گذاری بر پایه میزان کار اجتماعی—————————————–

58
محاسبه قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق—————————————————–
58
محاسبه قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق براساس روش سازمان ملل————————
60

2-4 – پیشینه پژوهش———————————————————–

65
2-5- خلاصه فصل دوم———————————————————

فصل سوم: روش تحقیق
80
مقدمه————————————————————————

80
3-1- روش تحقیق————————————————————-

80
الف) دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف————————————————

81
ب) دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها————————————————
82
3-2 – جامعه آماری و نمونه گیری————————————————

83
3-3- معرفی تکنیک های ارزیابی فنی و اقتصادی————————————————

84
3-3-1- نرخ بازگشت سرمایه—————————————————
3-3-2-حداقل نرخ جذب کننده

84
3-3-2-حداقل نرخ جذب کننده————————————————-
3-3-3- روشهای ارزش فعلی

84
3-3-3- روشهای ارزش فعلی————————————————–
3-3-5- روش هزینه سالیانه یکنواخت
3-3-5- روش هزینه سالیانه یکنواخت

85
3-3-4- روش هزینه سالیانه یکنواخت————————————————–

86
3-3-5- روش نرخ بازگشت سرمایه————————————————

88
3-3-6- روش نسبت منافع به مخارج————————————————

90
3-3-7-تکنیک های دیگرمحاسبه————————————————

91
3-4- نرخ تنزیل اجتماعی———————————————————

92
3-5- روش معادل هزینه————————————————————

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
97
مقدمه————————————————————————-
99
4-1- روش ارزیابی————————————————————
99
4-2- برآورد قیمت تمام شده از روش هزینه تراز شده(LCOE )—————————–

100
4-3- محاسبه قیمت تمام شده کل بار آب گرم مصرفی سالانه در کشور————————

101
4-4- محاسبه قیمت تمام شده رفع آلودگی محیط زیست————————————
103
4-5- محاسبه میزان درآمد ملی—————————————————-
106
4-6- کل درآمد ارزی کشور، ناشی از بهر ه گیری طرح آبگرمکن خورشیدی———————
105
4-7- محاسبه میزان سرمایه گذاری دولت در سیستم آبگرمکن خورشیدی———————-
105
4-8- چگونگی بکارگیری انرژی حرارتی خورشیدی————————————

105
4-9- عدم سوددهی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی با توجه به قیمت‌های فعلی————- سوخت

105
4-10- سوددهی با در نظر گرفتن قیمت های صادراتی———————————-
105
4-11-سایر مزایا: سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی———————————-

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
113
مقدمه——————————————————————
113
5-1- محدودیت های پژوهش————————————————–
114
5-2- تأمین آبگرم مصرفی سالانه منازل مسکونی در کشور

115
5-3- مشخصات اقلیمی شهر————————————————–

115
5-4- نتیجه گیری—————————————————————-

120

5-5- پیشنهاد بنیادی پایدار انرژی————————————————-

فهرست جداول
شماره صفحه
جدول1-4: میزان آلودگی تولید شده براثر مصرف سوختهای فسیلی برای تأمین آبگرم مصرفی در کشور-
102
جدول 2-4- اطلاعات فنی آبگرمکن خورشیدی مورد نیاز——————————–
109
جدول1-5 – مشخصات اقلیمی————————————————–
108

فهرست نمودار
شماره صفحه
نمودار 1-2:نمودار زمانی دیدگاه های موجود درارزیابی اقتصادی طرح ها———
20
نمودار1-4: سیستم مدار باز گرمایش خورشیدی آب———————–
106
نمودار 2-4: هزینه- منفعت آبگرمکن‌های خورشیدی———————–
110
شکل 3-4: مقایسه هزینه – منفعت آبگرمکن خورشیدی———————
111
نمودار1-5:هزینه های اجتماعی ناشی ازیارانه های ارائه شده برای قیمت انرژی—–

118

چکیده :
هدف از این تحقیق بکارگیری انرژی خورشیدی در تأمین آبگرم مصرفی منازل و مراکز صنعتی، یکی ازکاربردی ترین و مقرون به صرفه ترین روشهای استفاده از انرژیهای تجدید شونده در جهان امروزی است و به همین دلیل اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در حال سرمایه گذاری کلان در این راستا می باشند. با توجه به این که انرژی در زندگی نقش بسیار مهمی ایفا می کند و انرژی های تجدید نا پذیر از جمله سوخت های فسیلی، زغال، گاز های طبیعی رو به کاهش است و اثرات مخرب زیست محیطی نیز دارد استفاده از انرژی های نو (تجدید پذیر ) از جمله انرژی خورشیدی در حال حاضر بهترین گزینه برای جایگزینی انرژی های تجدید نا پذیر می باشد. لذا این تحقیق به بررسی قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گاز طبیعی بخش خانگی پرداخته است. قلمرو مکانی پژوهش، شامل خانوارهای 4 و 5 نفره
در شهرستان شیراز می باشد. قلمرو زمانی پژوهش نیز سال 1393 می باشد و روش تحقیق در پژوهش حاضر تحلیلی – توصیفی- کاربردی است. نتایج نشان داد که در شرایط کنونی اقتصادی و سیاسی، سیستم های گرمایش خورشیدی برای تولید آب گرم از منظر یک سرمایه گذار خصوصی مقرون به صرفه نمی باشد.در این تحقیق از نرم افزار Retscreen version 4 استفاده شده است.

واژگان کلیدی: انرژی خورشیدی، آبگرمکن خورشیدی، گازطبیعی، منازل مسکونی

مقدمه
سالمون اهل فرانسه در سال 1615 بیانیه ای در رابطه با موتور خورشیدی منتشر نمود. او با استفاده از تعدادی عدسی نصب شده بر روی یک قاب، اشعه خورشید را بر روی یک استوانه فلزی سربسته که قسمتی از آن از آب پر شده بود، متمرکز نمود. تابش خورشید باعث گرم شدن هوای داخل استوانه شده و با انبساط هوا، فشار داخل محفظه افزایش یافته و آب به بیرون از محفظه رانده شد. موشو اولین کلکتور خورشیدی با متمرکزکننده مخروطی شکل را طراحی نمود. بحران انرژی در سال 1973، اهمیت استفاده از انرژی خورشیدی را افزایش داد و سرمایه گذاری های زیادی در اغلب کشورهای جهان به ویژه در کشورهای صنعتی برای دستیابی به طرح های بهینه کاربردهای مختلف انرژی خورشیدی انجام پذیرفت. زنگ خطر محدودیت منابع کره زمین در سال 1970، توسط پیچی، بازرگان ایتالیایی، و کینگورا از متولیان سازمان رم کلاب، به صدا درآمد. آنان در گزارشی به نام “محدودیت رشد”، محدودیت انرژی را اعلام کردند که محدودیت انرژی و وابستگی جهان به کاربرد سوختهای فسیلی به خصوص نفت، دنیا را به لرزه در خواهد آورد(عیوضی، 1384).
نخستین اختراع تجاری آبگرمکن خورشیدی توسط کلارنس کمپ در سال 1891 صورت گرفت. این آبگرمکن موسوم به کلیماکس شامل چهار مخزن آب استوانه ای شکل بلند از جنس آهن گالوانیزه و آغشته به رنگ سیاه بود که به طور افقی در جعبه ای عایق با پوششی از شیشه قرار داشت. آبگرمکن خورشیدی به شکل کنونی آن توسط ویلیام جی بیلی در سال 1909 در کالیفرنیا به ثبت رسید که مشابه سیستم ترموسیفون بود بر اساس آنالیز فنی- اقتصادی بر روی سیستم های آبگرمکن خورشیدی در کشور اردن در سال 2004، مشخص شد که استفاده از سیستم های آبگرمکن خورشیدی مناسب تر از آبگرمکن گازی می باشد. در سال 2004، آنالیزی بر روی سیستم های آبگرمکن خورشیدی در کشور برزیل انجام شد و نتایج نشان داد استفاده از سیستم های آبگرمکن خورشیدی خانگی برای افراد کم درآمد برزیل از نظر اقتصادی بسیار مناسب است. در کشور لبنان حدود 99 % انرژی اولیه مصرفی از سایر کشورها تأمین می شود و الکتریسیته مهمترین سوخت مصرفی این کشور می باشد. بنابراین استفاده از سیستم های آبگرمکن خورشیدی باعث کاهش میزان مصرف برق و صرفه جویی اقتصادی به میزان میلیونها دلار شده است. در تحقیقی تحت عنوان استراتژی افزایش انرژی های تجدیدپذیر در کشور تایوان اثبات گردید که تولید آب گرم توسط سیستمهای آبگرمکن خورشیدی از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه بوده و گزینه مناسبی برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در این کشور می باشد. استفاده از آبگرمکن های خورشیدی خانگی در یونان طی سالهای 1978 الی 2007 باعث صرفه جویی در مصرف برق و کاهش انتشار آلاینده های هوا گردید. و انتشار 〖CO〗_2را به میزان %44/7کاهش داد. گرمایش آب به طور متوسط 20 الی 30 درصد کل انرژی مصرفی در منازل را شامل می شود. با استفاده از آبگرمکن خورشیدی می توان سالیانه %77 انرژی مورد نیاز برای گرمایش آب را تأمین نمود. اکثر آبگرمکن های خورشیدی به سادگی بر روی بام منازل قابل نصب بوده و با لوله کشی و اتصال تانک ذخیره به سیستم آبگرمکن داخلی قابل استفاده می باشند. استفاده از آبگرمکن خورشیدی تا حدود 70 % از میزان هزینه های انرژی را جهت تأمین آبگرم مصرفی می کاهد. به دلیل بهره مندی از انرژی خورشیدی، خطرات مسمومیت، آتش سوزی، انفجار و برق گرفتگی که ناشی از مصرف گاز و سوخت های مایع، جامد و برق است، کاملاً حذف می شود. استفاده از گرمایش خورشیدی برای تأمین آبگرم مصرفی در ایران از طریق راه اندازی دو نوع سیستم آبگرمکن های خانگی خورشیدی و حمام های عمومی خورشیدی صورت گرفته است. در زمینه نصب آبگرمکن ها و حمام های خورشیدی، دو وزارتخانه نیرو و نفت اقداماتی را انجام داده اند. تا قبل از سال 1385، وزارت نیرو تعداد 1041 آبگرمکن خورشیدی نصب نمود و در سالهای 1385 و 1386 عملکردی در این خصوص نداشته است. وزارت نفت نیز طی سالهای 1380 الی 1386 در مجموع 14930 آبگرمکن خورشیدی و 341 حمام خورشیدی نصب و راه اندازی کرده است. در سال 1386 تعداد 1500آبگرمکن خورشیدی و 53 حمام خورشیدی به مرحله بهره برداری رسیده است(کعبی نژاد، 1387).
بیان مساله
بهای تمام شده کالا و خدمات مفهومی مالی است که برای دستیابی به آن با استفاده از روش های مرسوم و بر اساس اطلاعات متداول مالی مبادرت به شناسایی، بررسی، مقایسه و تجزیه و تحلیل عناصر هزینه، رفتار هزینه و علل آن نموده و نتایج حاصل میتواند مبنای مناسبی برای تصمیم گیری در خصوص تولید، فروش و. . . در اقتصاد باشد. بالا بودن هزینه های انرژی های تجدید ناپذیر و محدودیت در مصرف و اثرات مخرب زیست محیطی این انرژی ها سبب شد محققان به فکر جایگزینی برای آن باشند که آیندگان از نعمت انرژی بی بهره نمانند. از آن جایی که مصرف انرژی در بخش خانگی بسیار بالا می باشد با جایگزینی آبگرمکن خورشیدی به جای آبگرمکن گازی اقدام موثری در این راستا صور
ت می گیرد. انرژیهای قدیمی شامل چوب،

No Comments

Leave a Reply