Browsing Category: No category

 • تحقیق درباره جریان نقدی، جریان نقدی آزاد، پایداری سود، فرصت های رشد

  دانشکده علوم اقتصادی و اداری پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی گرا ۲-۲-۱-۲- قابلیت پیش بینی سود ۱۵ ۲-۲-۱-۳- به موقع بودن سود ۱۵ ۲-۲-۱-۴- مربوط بودن سود به ارزش سهام ۱۶ ۲-۲-۱-۴- محافظه کارانه بودن سود ۱۶ ۲-۳- فرصت های رشد ۱۶ ۲-۳-۱- فرصت های رشد و ساختار سرمایه ۱۷ ۲-۳-۲- …

  دسامبر 1, 2018
 • پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سنتیک، نانوژل، بنگهام، دومرحله

  دقیقه بود(mg/(g.min) 1428.25) به عبارت دیگر نانوژل شدن جاذب باعث افزایش ۷برابری نرخ جذب در لحظات اولیه‌ی فرآیند جذب می‌شود که‌این پدیده تأثیر زیادی در انتخاب‌این شکل از جاذب، از نظر ابعاد و شکل خواهد داشت. به دلیل‌اینکه نفوذ درون ذره حذف شده است،‌این حالت از توصیف سنتیک واکنش، برای نانوژل خوب نتیجه داد. شکل …

  دسامبر 1, 2018
 • پایان نامه ارشد رایگان با موضوع پیوند دوگانه، شهرک صنعتی، دسته بندی، دینامیکی

  بهینه‌سازی جاذب در ابعاد ذرات غیر نانو، تنها مراحل مقدار جاذب و زمان تماس لازم شد که بهینه شوند. آزمایش‌ها نیز‌این پدیده را نشان دادند. مسئله‌ی اساسی در به کار بردن نانوژل به عنوان جاذب در جداسازی آن می‌باشد، با توجه به‌این که مواد نانو ساختار اساساً تشکیل سوسپانسیون نداده و ذرات جامد نانوساختار به …

  دسامبر 1, 2018
 • پایان نامه ارشد رایگان با موضوع رگرسیون، انطباق پذیری، بهینه سازی، ظرفیت جذب

  یون رنگ بریلیانت‌گرین، استفاده میشود. شرایط اختلاط بصورت زیر میباشد : دمای اختلاط C?25، زمان تماس ۲۰ برای جاذب ۱ و۴ دقیقه برای نانوژل، pH محلول ۵، دور همزن ۲۴۰ دور بر دقیقه و میزان جاذب ۳/۰ گرم برای جاذب اول و ۳گرم برای جاذب نانوژل در نظر گرفته‌شد. شکل ۴-۴. تاثیر غلظت آلاینده در …

  دسامبر 1, 2018
 • پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تغییر رنگ، پتانسیل انتقال

  mg/g). ks ثابت سرعت شبه درجه‌ی اول می‌باشد که واحد آن ۱/min است، و t نماینده‌ی زمان که واحد آن دقیقه می‌باشد. با انتگرال‌گیری از معادله فوق می‌توان به معادله ۴-۷. دست یافت: (۴- ۷ نرخ جذب اولیه، h که واحد آن (mg/(g.min)) است با استفاده ازشرایط به صورت زیر تعریف می‌شود: (۴- ۸ معادله‌ی …

  دسامبر 1, 2018
 • پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ظرفیت جذب، ریخت شناسی، جدول داده

  ا cc100 به حجم رسانده‌شد. به دلیل مضر بودن رنگ‌ها، در طول تمامی‌آزمایشات، از دستکش‌های لاتکس استفاده گردید. در طول آزمایش توجه به‌این نکته ضروری بود که بعد از فیلتر کردن، نباید هیچ گونه ماده‌ی جامدی، چه به صورت سوسپانسیون و چه به شکل ته نشین شده، در داخل سل باقی می‌ماند، زیرا‌این ذرات مسیر …

  دسامبر 1, 2018
 • پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دانه بندی، اقتصاد کشور، دانش بنیان، محیط زیست

  صافی الیافی پارچه ای با منفذهای فوق العاده ریز عمل می‌کنند، به بیان دیگر برای فیلتر‌کردن بعد از عملیات جذب و حذف نانو فیبر سلولز، خود مواد برای عبور ذرات و الیاف مجاورشان به عنوان فیلتر عمل می‌کنند. علاوه بر آن به دلیل لخته شدن، مواد نانوساختاری که به صورت جامد در سیستم مایع پراکنده …

  دسامبر 1, 2018
 • پایان نامه ارشد رایگان با موضوع صنایع غذایی، دی اکسید کربن، محیط زیست، ظرفیت جذب

  مخروط میوه کاج [۴۷] ۹.۸۷ خاک اره درخت راش(ممرز) سبز(نه خشک) [۴۸] ۹۵.۴ فیبر هسته‌ی خرما [۴۹] ۱۶.۵۶ سبوس گندم [۵۰] ۵.۸۷ کربن مغز میوه‌ی کاج [۵۱] ۲۰.۶۲ نارگیل فعال شده با گرمادهی [۵۲] ۱۸.۶ پوره‌ی پرتغال [۵۳] ۱.۲۱ ضایعات کاکائو [۵۴] ۲۹.۹۴ خاک اره بلوط [۵۵] ۲۹.۵ هسته‌ی خام میوه‌ی نارگیل شکل ۲- ۱. …

  دسامبر 1, 2018
 • پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اکسیداسیون، محصولات کشاورزی، جوامع انسانی، مزایا و معایب

  ی در آمریکا به‌این نتیجه رسیده‌اند که هر لیوانی که شهروندان می‌نوشند داروخانه ای است که شامل داروهای ضد افسردگی، ضدبارداری، و مواد خطرناک دیگر است، آلودگی رنگ‌ها و فلزات سنگین نیز به‌این مورد اضافه می‌شود که باعث می‌شود تنها آب‌های دارای اطمینان، آب چشمه‌های نزدیک قله‌ی کوه‌ها باشد. مشکلاتی که انسان در راه دستیابی …

  دسامبر 1, 2018
 • پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آلودگی آب، زیست محیطی

  ل: * مولکول‌ها چند لایه می‌توانند‌ایجاد کنند. * مدل لانگمیر مناسب نباشد و نتیجه‌ی خوبی ندهد. * آنتالپی جذب در تمامی‌لایه‌ها یکسان است. * انرژی جذب برای تمامی‌لایه‌ها همانند لایه‌ی اول است. * لایه‌ی جدید می‌تو‌اند قبل از اتمام تشکل یلِ لایه‌ی قبلی شروع به‌ایجاد شود. این مدل در کارهایی که رنگ‌های کاتیونی و آنیونی …

  دسامبر 1, 2018