Browsing Category: پایان نامه ها

 • منابع تحقیق درباره رشد عمقی

  کردند . مقایسه میانگین دورهای مختلف آبیاری (شکل 4-5) نشان داد که استفاده از دور آبیاری 5 روز سبب شد تا طول ریشه 759/31 سانتی متر گردد. ولی در دور آبیاری 10 روز طول ریشه 41/27 سانتیمتر شد. شکل 4- 4- اثر سطوح مختلف بسترهای کاشت بر طول ریشه شکل 4-5- اثر سطوح مختلف دور …

  دسامبر 29, 2018
 • منابع تحقیق درباره میوه، کاهش، افزایش

  کاهشتقسیم سلولی 2ـ رشد شاخساره2ـ چروکیدگی میوه 3ـ کاهش رشد شاخساره اواخرسپتامبر تا برداشت 1ـ ‌مرحله‌سوم رشد میوه در اثر دراز شدن سلول 1-کاهش اندازه میوه بخاطر کاهشدراز شدن سلول 2ـ رشد شاخساره 2ـ چروکیدگی میوه 3ـ ‌کاهش رشد شاخساره منبع: رستگار (1375) 1-14-3- شوری تنش شوری یکی از مهم‌ترین فاکتورهای محدود کننده کشت درختان …

  دسامبر 29, 2018
 • منابع تحقیق درباره گلدهی، میوه، تشکیل

  دارای 3 کاسه، گلبرگ‎های ‌کوتاه و 4 قسمتی و یک جام گل کوتاه ‌لوله‌ای شکل می‌باشد. پرچم‌ها به صورت متقابل و به تعداد 2 عدد در دو طرف تخمدان که دارای یک خامه کوتاه و کلاله برجسته و بزرگ می‌باشد، قرار دارند. پرچم‌ها تعداد زیادی گرده زرد رنگ تولید می‌کنند. اساساً گل‎های زیتون شهد ندارند …

  دسامبر 29, 2018
 • منابع تحقیق درباره تجزیه واریانس، اطلاعات هواشناسی، مصرف بهینه

  کلروفیل…………………………………………………………………………………………………………………..59 4-1-4- اثر تیمارها بر تعداد شاخه جانبی ………………..61 4-1-5- اثر تیمارها بر قطر ساقه …………………63 4-1-6- اثر تیمارها بر وزن تر ساقه ………………..64 4-1-7- اثر تیمارها بر وزن خشک ساقه …………………65 4-1-8- اثر تیمارها بر وزن تر ریشه ………………..66 4-1-9- اثر تیمارها بر وزن خشک ریشه …………………..67 4-1-10- اثر تیمارها بر وزن تر برگ …

  دسامبر 29, 2018
 • منابع تحقیق درباره تجزیه واریانس، قصد استفاده، مواد معدنی

  تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامهاینجانب هومن شاهین دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه که در تاریخ 26/6/92 از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان : اثر سوپرجاذب های طبیعی و مصنوعی بر قابلیت استفاده آب خاک و پراکنش ریشه زیتون با کسب نمره 18 و درجه …

  دسامبر 29, 2018
 • پایان نامه ارشد رایگان درمورد سلامت روان، هوش سازمانی، تعهد سازمانی

  ه GHQ توسط گلدبرگ ( 1972 ) ابداع شد و هدف از طراحی آن ، کشف و شناسایی اختلال روانشناختی در مراکز و محیطهای مختلف بوده است . سوالهای پرسشنامه به بررسی وضعیت روانشناختی فرد در ماه اخیر می پردازد و این بررسی از طریق آشکارسازی نشانه هایی نظیر ، افکار واحساسات نابهنجار و جنبه …

  دسامبر 29, 2018
 • پایان نامه ارشد رایگان درمورد هوش سازمانی، تعهد سازمانی، کیفیت زندگی

  کرده اند . فرضیه اصلی در این جا این است که شغل تقویت شده (غنی شده) چالش شغلی را افزایش و در نتیجه تعهد را افزایش می دهد. علاوه بر این، در مطالعات متعددی که ارتباط تضاد در نقش و ابهام نقش بررسی شده نشان می دهد که تعهد با تضاد نقش و ابهام نقش …

  دسامبر 29, 2018
 • پایان نامه رایگان درباره تقسیم، تراضی، هزینه

  در مورد خاصی که موجب ضمان شده است ، چنین ضمانتی وجود نخواهد داشت . همچنین اگر مستحق للغیر شدن ناشی از خطای خود مالک حصه باشد ، ضمان منتفی خواهد شد . البته قانونگذار مصر در زمینه اینکه چنانچه مستحق للغیر شدن ناشی از خطای مالک باشد را مجمل بیان کرده است.5- نسبت به …

  دسامبر 29, 2018
 • پایان نامه ارشد رایگان درمورد سلامت روان، سلامت روانی، بهداشت روان

  ه مجموعاً 21 درصد از افراد مورد مطالعه در سطح کشور از اختلالات 10 میلیون نفر از بالغین کشور – روانی رنج می برند که حدود 12% نیازمند خدمات بهداشت روان هستند. ضمن این که حدود 6 نیز از اختلالات سایکوتیک رنج می برند . توجه به بهداشت روانی در تمام عرصه های زندگی از …

  دسامبر 29, 2018
 • پایان نامه ارشد رایگان درمورد تعهد سازمانی، فرهنگ سازمانی، سلامت روان

  ای مناسب برای حل مشکلات درون و برون سازمان می باشد. مفهوم فرهنگ سازمانی به‎عنوان عامل مؤثر در عملکرد سازمانی در نظر گرفته شده است. فرهنگ مناسب کاری که به‎خوبی بین مدیریت و کارکنان گسترش یافته باشد به تحکیم تعهد سازمانی، ارتقاء اخلاقیات، عملکرد کاراتر و به‎طور عموم بهره‎وری بالاتر منجر می‎شود ( غلامی ،1390 …

  دسامبر 29, 2018